Dali jsme pojmu kroužek nový rozměr...
...A vznikla kulička :-)

Žijeme v úžasné době. Možnosti, které nám současné technologie dávají, posouvají hranice nemožného téměř za horizont, kam lze dohlédnout. Nikdy nebylo tak snadné proměnit nápad ve skutečnost. Jen to vyžaduje změnit způsob uvažování. Protože jediným limitem se pomalu, ale jistě, stáváme my sami. 

A tak jsme pojmu kroužek přidali další rozměr. Rozvíjíme fantazii a kreativitu tím, že umožňujeme učinit sny uchopitelné, hmatatelné, realizované. Z divů a tužeb se pro naše studenty stává běžná součást života.


Spojujeme témata do smysluplného celku

3D tisk

Naučte se aditivní výrobní technologii

Robotika

Naučte se porozumět technice a konstrukci robotů

Kybernetika

Naučte se propojit přírodu a roboty

Programování

Naučte se převést své myšlenky do strojového kódu


Novinky


Ceny:

1,5 hodiny týdně - 1000,- Kč / měsíc
v ceně je zahrnuta veškerá elektronika, ostatní komponenty i spotřební materiál.

Vše, co si u nás děti vyrobí, je jejich majetkem a mohou si odnést domů :-)


Školné se hradí vždy na měsíc dopředu. V případě nepřítomnosti dítěte neprovádíme refundaci.


Zaujali jsme Vás? Pak neváhejte a registrujte se k nám: